THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về phát triển du lịch bền vững ở Trung Quốc, Kyrgyzstan và Việt Nam. Mặc dù có sự suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng du lịch vẫn là một ngành có sự tăng trưởng bền vững, góp phần đa dạng hoá nền kinh tế quốc gia với sự xuất hiện của các điểm đến mới.

Trường hợp này đặc biệt đúng đối với ba nước đối tác được nhắm đến trong mục tiêu của dự án. Trong bối cảnh này, họ có các chương trình có thể điều chỉnh tác động của sự phát triển nhằm đảm bảo tính bền vững về xã hội và môi trường. Những định hướng mới này là một phần trong chương trình “Du lịch Bền vững” của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc, trong đó có ba quốc gia tuân thủ, và đặc biệt hơn nữa trong hợp phần Châu Á Thái Bình Dương: “Hòa hợp giữa việc bảo tồn các hoạt động kinh tế và tôn trọng môi trường “.

Những định hướng chiến lược mới đòi hỏi nguồn nhân lực cao mà thực tế chưa có trong ngành du lịch. Việc phân tích nhu cầu của các trường đại học ở 3 nước đối tác đã dẫn đến sự xuất hiện của các vấn đề hội tụ và làm nổi bật sự thiếu vắng các điều kiện về quản lý các tổ chức, thiết kế và thực hiện các dự án du lịch bền vững.

Do đó, dự án giúp phá vỡ những ảnh hưởng tiêu cực của du lịch đại chúng bằng cách huy động các kỹ thuật đào tạo để vận hành các hoạt động cần thiết để phát triển du lịch bền vững.

Project posters

Vietnamese

Russian

French

Chinese